Thursday, July 14, 2016

பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நெறிமுறைகள் வெளியீடு - TRANSFER G.O.PUBLUSHED (2016- 2017)

* மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள தற்போது பணிபுரியும் பள்ளியில் 1.06.2015க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment